FIN* Saraitshikin K-pentue


s. 16.01.2007

3+1

FIN* Saraitshikin KK King
FIN* Saraitshikin K. Karelin
FIN* Saraitshikin K. Kosmos
FIN* Saraitshikin Kay Kamila, JW


i: IC DK* Paragon Blue Fiver's Bigwig
e: EC Cheeky-rascal Falling Star, DSM


Kuvia pennuista

FIN*Saraitshikin K-boy five days  old
kuva © Juha Immonen


FIN*Saraitshikin Kay Kamila, JW